Сhief Executive Officer оf “ETS-Project”, LLC
Business address:
Russia, Nizhny Novgorod, Nizhne-Volzhskaya naberezhnaya 9
E-mail: ras@el-ts.ru
Tel. +7(831)233 30 30 (ext. 1102)
Web: http://etsgp.ru/